Detekce RNA z genetických mutací u S genu (E484K, K417N, K417T a N501Y) u pozitivních respiračních vzorků SARS-CoV-2.

 

Vitassay SARS-CoV-2 Variants

Vitassay qPCR SARS-CoV-2 Variants je založen na real-time amplifikaci konzervovaného regionu S genu u SARS-CoV-2 proE484K, K417N, K417T a N501Y. Po extrakci RNA je přítomnost SARS-CoV-2 detekována zvýšením pozorované fluorescence během reakce po hydrolýze fluorescenční sondy.